Kan de OekoTube ook de zichtbare rook verminderen?

Tijdens de verbranding van hout ontstaat H2O (water) en CO2 (kooldioxide). Het water is door de hoge temperatuur van de rookgassen gasvormig. Door afkoeling in de schoorsteen zal het water steeds meer condenseren en daardoor zichtbaar worden als witte rook die zich vermengt met andere verbrandingsgassen in de houtrook. Dit condenseren vindt plaats doordat de waterdamp in aanraking komt met fijnstofdeeltjes en daarop neerslaat, de heel kleine waterdruppeltjes worden nu zichtbaar zijn als witte rook. Door het wegnemen van de fijnstofdeeltjes zal bij een goed geïsoleerde schoorsteen (waar de rookgassen dus met hoge temperatuur de schoorsteen verlaten) veel minder waterdamp kunnen neerslaan en is er nauwelijks zichtbare rook te zien.

Een stenen schoorsteen koelt doorgaans sneller af en daar zal eerder zichtbare rook te zien zijn. Wanneer de condensatie temperatuur vlak onder de uitgang van de schoorsteen bevind dan kan het zelfs zo zijn dat met het in of uitschakelen van de OekoTube het condensatiepunt van de waterdamp in het rookgas van net binnen de schoorsteen naar net buiten de schoorsteen verplaatst wordt. De zichtbare rook verdwijnt dan bij het inschakelen van de OekoTube en keert gelijk terug bij uitschakelen ervan. Dit is zeker niet bij elk schoorsteenkanaal zo duidelijk zichtbaar te maken maar het komt regelmatig voor dat de OekoTube dit effect oplevert.

Wilt u een prijsopgaaf of meer informatie? Mail of bel ons direct, we helpen u graag!

OekoTube fijnstoffilter OekoSolve
OekoTube Schoon en Warm